תפריט

קורס א' – הדגמת הטיפול הביואורגונומי

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

1. הקדמה

2

2. משלים מת ורוח מהבהבת

3

3. שתלטנות

4

4. טיפול בפציעות, ישויות קצה, שושלת אורך ורוחב

5

5. טיפול בנקודות פתיחה

6

6. טיפול בפחדים

7

7. טיפול בטראומות

8

8. טיפול בהפרעות אנרגטיות

9

9. טיפול "מקוצר" באמצעות החמסה

10

10. הטיפול בפחד מאהבה

11

11. טיפול בכליה ימנית מורמת

12

12. טיפול ב'רוח על המוח'

13

13. טיפול בגידולים

14

14. כן/לא/אולי

15

15. ציור/בקשה אנרגטית

16

שיחה עם המטופל בתחילת טיפול

17

בדיקת תרופות קונבנציונליות ותוספי מזון

דילוג לתוכן