אתיקה בגישת הביואורגונומי

הגדרת מהות הביואורגונומי

ביואורגונומי היא טכניקת טיפול לחישה של גלי האנרגיה הנושאים מידע מדויק על הגוף (ובעצם על כל גוף שהוא); בעזרתה ניתן לטפל בגוף, ברגש ובנפש. הטכניקה מאפשרת למטפלים לאתר, לזהות ולאבחן את גלי האנרגיה המפעילים את מערכות החיים ולטפל בחסימות הקיימות בהם. טכניקת העבודה משתמשת בעפעוף עיניים ובתנועת ידיים בתור אמצעי אבחון וריפוי. שיטת הטיפול הביואורגונומי משקמת את הגוף האנרגטי, אשר בתורו עוזר בשיקום הגוף הפיזי. הטיפול נעשה באמצעות אנרגיית החיים הטבעית המצויה אצל המטופל, ללא עזרים נוספים ובגישות לא פולשניות.

האתיקה של הטיפול

מטבעו, מאפשר תהליך הטיפול הביואורגונומי למטפל לראות את המציאות האנרגטית של המטופל ולשנות אותה. על כן נדרש אמון מלא של המטופל או נציגו במטפל. הקוד האתי נועד למסד את יחסי האמון במטפלי ביואורגונומי ובגישה בכללה. הקוד האתי משמש תעודת זהות נורמטיבית למקצוע ומאפשר מעבר מתפיסה אינטואיטיבית אישית לתפיסה מוסכמת של אחריות וכללי התנהגות שהמטפלים מחויבים לה.

הקדמה

האתיקה של הטיפול

הקוד האתי וייעודיו

הקוד האתי הוא מערכת ערכים, כללים ועקרונות מנחים שמטרותיהם הן:

 • לקבוע את נורמות ההתנהגות בטיפול הביואורגונומי;
 • להיות קו מנחה למטפלי ביואורגונומי;
 • להיות כלי לקבלת החלטות במהלך הטיפול הביואורגונומי;
 • לתת למטופלים או לנציגיהם מידע על כללי התנהגות אתיים הנדרשים מן המטפל ולהגן עליו.

הצהרה כללית

חוקי המדינה קודמים לכללי הקוד האתי; לכן יקפידו מטפלי הביואורגונומי לשמור בעבודתם ובחייהם על קיום חוקי המדינה שבה הם פועלים.

 ערכי הגישה הביואורגונומית

א. גישה

 1. מטפל ביואורגונומי יפעל תוך גילוי דאגה, אמפתיה, רגישות והקשבה לצרכי המטופל ושדות האנרגיה שלו.
 2. מטפל ביואורגונומי יכבד את השונות של מטופליו (השונות הכלכלית, החברתית, התרבותית, הפוליטית, הדתית והמגדרית).
 3. מטפל ביואורגונומי ישאף לשמש דוגמה אישית וינהג במטופליו בכבוד ובאכפתיות.
 4. הטיפול הביואורגונומי אינו מחייב נוכחות מטופל. למרות זאת ישאף המטפל לקבל את הסכמת המטופל לטיפול. לעתים תתבצע ההסכמה דרך מתווך שליח.
 5. מטפל ביואורגונומי יבקש תמיד אישור אנרגטי לאבחן את המטופל ואישור לטפל במטופל הספציפי.
 6. מטפל ביואורגונומי יבקש [מספיק פעם אחת] שהטיפול יהיה רק לטובתו העליונה של המטופל. אם הטיפול אינו משרת את צרכיו העליונים של המטופל, הטיפול יהיה בהשהייה עד לרגע המתאים ביותר, או יגיע למישהו אחר בקוסמוס הזקוק לטיפול ברגע זה.
 7. המטפל יבדוק את הפחדים של עצמו מהטיפול [ויטפל בעצמו בהתאם], פחדים של המטופל מהטיפול, שתלטנות של המטופל ושתלטנות על המחלה (חוסר מוכנות לוותר עליה).
 8. המטפל יבצע הגנות לעצמו ולמטופל. ההגנה למטופל תכלול בקשה “שרק האנרגיה המתאימה לו ביותר תיכנס לתוכו ותעטוף את גופו, רוחו, נפשו ונשמתו, וכל השאר יחזור לריק ממנו בא”.
 9. על המטפל להצהיר בפני כל מטופל או שליחו את  יעדי הטיפול ושיטות הפעולה.
 10. המטפל ומטופליו יוצרים קשר המורכב מתפקידים אסימטריים ונבדלים המזינים יחסי העברה. משמעות הדבר שהמטפל זוכה בעמדה של כוח על מטופליו, שלעולם לא תנוצל מבחינה כספית, פוליטית או מינית. כלל זה יהיה תקף גם לאחר שהמטופל סיים את הטיפול.
 11. על המטפל לפעול מתוך שיקול דעת ואכפתיות בכל קשר חברתי המתרחש בינו ובין המטופל מחוץ לטיפול.

ב. מקצועיות

 1. המטפל יציג את תעודת ההסמכה שלו וההכשרה המקצועית על פי בקשת הלקוח.
 2. תהליך טיפולי במקביל לתהליך פסיכולוגי / פסיכיאטרי / רפואי / אחר: המטפל יברר בתחילת הטיפול אם קיים תהליך מקביל. במידה וקיים תהליך מקביל, המטפל ידרוש להמשיך בטיפול הקונבנציונאלי עד תומו ללא קשר לטיפול הביואורגונומי [טיפול ביואורגונומי אינו סותר טיפולים אחרים, אלא תומך בהם].
 3. על מטפל ביואורגונומי להיות בעל הכשרה מקצועית ומתודולוגית מתאימה ממוסד מוכר מבחינה מקצועית ורשמית ובעל אישור להכשיר מטפלים בשיטת הביואורגונומי.
 4. מטפל ביואורגונומי ישאף כל העת לשכלל יכולותיו; הוא יתרגל את טכניקת הטיפול באופן קבוע עד להתמקצעות ממשית, ויהיה בחזית הידע המתחדש של הביואורגונומי.
 5. מטפל ביואורגונומי ישכלל יכולותיו על מנת להגיע לרמות דיוק גבוהות באבחון ולתוצאות אפקטיביות בטיפול. המטפל ישמור על למידה מתמשכת ועדכון הידע שלו בטיפול הביואורגונומי, וישתמש בכך לשפר את עבודתו.
 6. הכשרת מטפל חייבת לכלול בנוסף ללימודים תיאורטיים גם התנסות תחת פיקוח. אם קיימת דילמה מקצועית המטפל יפנה שאלות אל עמיתיו או לעמיתים מנוסים ממנו.
 7. מטפל יפעל להפסקת תהליך טיפול שבו נוצרת תלות אנרגטית של המטופל במטפל.

ג. טרמינולוגיה – מה אומרים למטופל?

 1. המטפל לא יבטיח למטופל ריפוי. המטפל יאמר לו שהוא מטפל באנרגיה שלו, ומחזיר לו את האיזון האנרגטי. גוף מאוזן מבחינה אנרגטית יודע להבריא את עצמו. מכאן שאנו מחזירים את פוטנציאל הריפוי העצמי למטופל. כדי להבריא יש צורך בשלושה גורמים: מטפל, מטופל, וגורם עליון – תכנית קוסמית של המטופל [לעולם לא נצליח בטיפול אם הוא אינו לטובתו העליונה של המטופל].
 2. המטפל יאמר למטופל כי טיפל באנרגיה של איבר מסוים [ולא באיבר עצמו], כדי לא לגרום לו לפחדים מיותרים. (לדוגמה, אם אין למטופל בעיית לב אך הונחיתי לטפל בלבו, קיימת סבירות גבוהה שיש כאב לב בהקשר לעניין מסויים בחייו של המטופל).
 3. אין זה תפקידו של המטפל להגיד למטופל שיש לו סרטן. המטפל יכול לטפל בהליך הטיפול של הסרטן [היות שהסרטן יאובחן רק ברמה האנרגטית]. אם קיים חשש לקיום פיזי של המחלה, ניתן לבקש מהמטופל שייבדק כדי לקבל תמונה רחבה יותר. חשוב לציין ולהבהיר שאנו מאבחנים ברמת האנרגיה ויכולים למנוע מחלות עוד לפני הופעתן בגוף הפיזי. אבחון של מחלה הנעשה על ידינו, לא בהכרח יבוא לידי ביטוי במציאות; לכן אין להיבהל מהדיאגנוזה.
 4. המטפל לא יאמר למטופל כי טיפל בהפרעות אנרגטיות ולא יגיד שום דבר העלול להפחיד אותו בגין חוסר מידע.
 5. המטפל לא יאמר למטופל כי יש לו או היה לו משלים מת. הוא יאמר לו שאין לו אנרגיות סביב הגוף, וייתכן שזה בא לידי ביטוי בחולשה גדולה, בחוסר מוטיבציה, בעייפות רבה, וכי העניין טופל.
 6. המטפל לא יאמר למטופל מיהו המשלים האנרגטי שלו [איננו יודעים זאת באמת!!!]
 7. ככל שהמטפל ימעיט במילים הוא ימנע בלבול של המטופל. יש לזכור את ה-TMI
  [Too Much Information]

ד. סודיות

 1. בתחילת הקשר המטפל ימסור למטופל או לנציגו את עקרונות השמירה על סודיות ואת גבולותיה.(הסודיות מופרת במצבים שהחוק מחייב זאת. טופס ‘הסכם טיפול’ מצורף למסמך).
 2. כל התייעצות עם גורמים חיצוניים תיעשה ללא חשיפת הלקוח, אלא אם המטופל נתן הסכמתו לכך בכתב.
 3. מטפל לא יחשוף פרטי לקוחות בתור ממליצים ללא אישורם.
 4. מידע אנרגטי שהתקבל על מטופל לא ייחשף אלא באישורו.

ערכי הגישה הביואורגונומית

מקצועיות

טרמינולוגיה וסודיות

הסכם טיפול ביואורגונומי

הסכם טיפול

הסכם טיפול ביואורגונומי בין __ (המטופל )  לבין _______(המטפל) שנערך בתאריך ________

 1. הטיפול יתקיים לאחר מפגש פנים אל פנים או שיחת טלפון בין המטפל והמטופל או שליחו. לאחר מכן יתבצעו טיפולים בנוכחות המטופל או ללא נוכחותו. בתום כל טיפול שיערך ללא נוכחות המטופל ימסור לו המטפל פרטים כלליים על אודות מהלך הטיפול ומשכו.
 2. המטופל ישלם למטפל ________ ₪ לכל טיפול.
 3. אם יוחלט על מפגשים טלפוניים, יהיה המטופל אחראי על יצירת ההתקשרות הטלפונית למטפל במועדים שנקבעו ובהסכמת שניהם.
 4. המטפל יודע כי חתימה על מסמך זה מחייבת אותו לקיים המפגשים כמוסכם, ובמהלך תקופת הטיפול הוא מחויב להעניק תמיכה שוטפת כנגזר מיחסי מטפל מטופל.
 5. המטופל יודע שהמטפל הוכשר לטפל בשיטת הביואורגונומי במסגרת מוכרת וכי הוא פועל על פי כללי האתיקה של הגוף שהסמיך אותו.
 6. המטופל מבין כי הטיפול הביואורגונומי אינו טיפול רפואי, פסיכולוגי או ייעוץ מכל סוג שהוא; הטיפול הביואורגונומי מופנה לשדה האנרגיה של המטופל ובו ייכרת תרומתו.
 7. המטופל מבין כי היות שהטיפול הביואורגונומי הוא אנרגטי במהותו, אין למטפל אפשרות להבטיח קבלת תוצאות מיידיות. המטפל יבטיח לעשות כל שביכולתו לשיפור מצבו של המטופל אך תוצאות הטיפול אינן באחריותו. המטופל מסכים להתחיל בטיפול מתוך הבנת הדברים ובהסכמה.
 8. המטופל משחרר בזאת את המטפל מכל אחריות או חבות לכל מצב לא רצוי שעלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה  מעצה או הכוונה שנתן המטפל. המטופל יפעיל שיקול דעת באימוץ העצות שקיבל.

 

חתימתנו על הסכם זה מאשרת את  הבנתנו המלאה את כל האמור לעיל ואת הסכמתנו המלאה לכל הסעיפים.

המטפל:  שם מלא _______________ טלפון: _____________ חתימה _________________

המטופל:  שם מלא ___________________    טלפון ___________________ ___________

כתובת מייל: _________________________    חתימה ____________________________

מיני קורס ביואורגונומי מתנה!

להחלים ממחלות, לרפא מכאובים, לאחות את הלב
 ולהכניס קלילות, פשטות והנאה לחיינו.
תארי לעצמך שאת כל זה תוכלי לחולל בעצמך,
 עבורך, עבור המשפחה שלך או עבור מטופלים.

מיני קורס ביואורגונומי מתנה

להחלים ממחלות, לרפא מכאובים, לאחות את הלב
 ולהכניס קלילות,פשטות והנאה לחיינו.
תארי לעצמך שאת כל זה תוכלי לחולל בעצמך,
 עבורך, עבור המשפחה שלך או עבור מטופלים.

מלאי את הפרטים וקבלי במתנה מיני קורס אינטרנטי