סרטוני לימוד לתלמידי המכללה

התחברות

סרטוני לימוד לבוגרי שלב א' - יסודות הביואורגונומי

הדגמת הטיפול הביאורגונומי

כניסה  לתלמידי המכללה לביואורגונומי בלבד

סרטוני לימוד עבור בוגרי שלב ב' - ארגז הכלים הביואורגונומי ההוליסטי

כניסה  לתלמידי המכללה לביואורגונומי בלבד (תלמידי שלב ב’ בהכשרת מטפלי ביואורגונומי)

סרטונים עבור בוגרי קורסי ההתמחות

עבודה על השאלות שבספרי ההתמחות

הדגמת טיפול באמצעות חוברת אנטומיה רגשית

עבודה על השאלות שבספרי ההתמחות

נוגי מסבירה איך לעבוד עם השאלות שמופיעות בספרי ההתמחות