סרטוני לימוד לתלמידי המכללה

התחברות

סרטוני עזר

עבודה על השאלות שבספרי ההתמחות

נוגי מסבירה איך לעבוד עם השאלות שמופיעות בספרי ההתמחות

חומרי עזר לקורס א'

הדגמת הטיפול בטראומות

כניסה  לתלמידי הקורס הפרונטלי בלבד

לצאת לדרך בטיפול הביואורגונומי

הדגמת הטיפול הביאורגונומי

כניסה  לתלמידי הקורס הפרונטלי בלבד

לתרגל יחד איתי את הטיפול הביואורגונומי

חומרי עזר לקורס ב'

ארגז הכלים ההוליסטי

כניסה  לתלמידי הקורס הפרונטלי בלבד
חומרי עזר לסטודנט בקורס הפרונטלי​

שיח מעפעפים מי מטפל במטפל

כניסה  למורשים בלבד

חומרי עזר לקורסי התמחות

הדגמת טיפול באמצעות חוברת אנטומיה רגשית