סרטוני לימוד לתלמידי המכללה

התחברות

חומרי עזר לקורס א'

הדגמת הטיפול בטראומות

כניסה  לתלמידי הקורס הפרונטלי בלבד

לצאת לדרך בטיפול הביואורגונומי

הדגמת הטיפול הביאורגונומי

כניסה  לתלמידי הקורס הפרונטלי בלבד

לתרגל יחד איתי את הטיפול הביואורגונומי

הנחיות לעבודת גמר

חומרי עזר לקורס ב'

ארגז הכלים ההוליסטי

כניסה  לתלמידי הקורס הפרונטלי בלבד
חומרי עזר לסטודנט בקורס הפרונטלי​

שיח מעפעפים מי מטפל במטפל

כניסה  למורשים בלבד

דילוג לתוכן