המשלים האנרגטי – מי זה ומי צריך אותו?

לפי הביואורגונומי לכל יצור חי או דומם, יש בת זוג או בן-זוג אנרגטיים הנקרא/ת משלים/ה אנרגטי/ת (ישות משלימה).
המשלים משפיע על מצב האנרגיות של המטופל.

בתורות רבות מדובר על כך שכאשר הנשמה יורדת אל כדור-הארץ היא מתפצלת ל-2 חלקים: זכר (+) ונקבה (-),
וכל חלק מתפצל ל-6 חלקים. סך-הכל 12 חלקי-נשמה המתממשים ב-12 אנשים שונים המהווים אחד לשני השלמה אנרגטית.

לכל איש ואישה יש משלים אנרגטי מהמין הנגדי.
למעשה לכל דבר ביקום, יש משלים אנרגטי.
המשלים הוא במובן של (+) ו- (-) ולא במובן של חיובי או שלילי.

כדי ששדות-האנרגיה יהיו טובים ויציבים, כלומר בכדי שהאדם יהיה בריא ואנרגטי,
המשלים צריך להיות בחיים ומאוזן בפני עצמו מבחינה אנרגטית.

כששדות-האנרגיה של שני משלימים (זכר ונקבה) נמצאים בקרבה ו/או בהיצמדות,
הדבר גורם להתרחבות שדות-האנרגיה של כל אחד מהם ולהתפשטות עד אינסוף –
מצב המהווה כוח חיסוני וריפוי חזקים ביותר.
במצב זה שני המשלימים חשים בתחושת העצמה אנרגטית, בנמרצות, במצב רוח מרומם, בשמחה וכדומה.

שדות-האנרגיה בין משלימים יוצרים משיכה ביניהם. לעיתים המשיכה היא בלתי מוסברת.
קשר מיני בין משלימים פותח מאוד את המערכת האנרגטית של כל אחד מהם.
זו הסיבה שבגינה אין משלימים בתוך המשפחה (כלומר אבא-בת, אמא-בן, אח-אחות, בני דודים וכדומה).

המשלים האנרגטי

  1. הוא אדם בשר ודם.
  2. הוא מתחלף אוטומטית בהתאם לסיטואציות ואירועים בחיים (יש לזכור, שיש לנו משלים אחד ראשי, ועוד 11 משניים, והם יכולים להתחלף ביניהם בהתאם).
  3. כשהוא מת (נהרג), הוא משפיע על אנרגיית המטופל, כמו קורא למטופל להצטרף אליו. הטיפול בו, השחרור שלו מהמטופל, יחזירו למטופל את כוח החיים ואת פוטנציאל הריפוי. במקומו יתייצב באופן אוטומטי משלים אחר.

לכל אדם יש את הכושר המולד לזמן את המערכות האנרגטיות המשלימות ולטפל בהן.

על משלימים אנרגטיים מהמקורות

מתוך קונטרס “אשת-חיל” עמ’ י”ב: “דעי לך, שזו הנשמה שלך, ואת הנשמה שלו, ואת ובעלך נשמה אחת, כי למעלה בשמיים הייתם נשמה אחת,
וכשירדתם לזה העולם נתפצלתם. הבעל בא מזוג הורים אחד, והאשה באה מזוג הורים שני, ועד שמצאו זה את זה – קשה כקריעת ים סוף. והיות שכבר זכיתם למצוא זה את זה,
עליכם לידע שאתם נשמה אחת (עיין זוהר ח”א צ”א).

בספר הזוהר נכתב, שלפני ירידת הגבר והאישה לעולם, הם מחוברים בנשמה אחת. בירידתם למטה הם נפרדים ומתלבשים בגופים נפרדים, בגוף הגבר ובגוף האישה.
על-פי תפיסה זו, כאשר זוג מתחתן, מדובר בעצם על חזרה של שני חלקי נשמה אחת, שחוזרים להוויה המקורית שלהם ומתחברים מחדש.
כך גם בשעת פטירתו של אדם הנשמה שבה ומתחברת על חלק הנשמה שנותר בעולמות העליונים.

בשני המקרים מדובר בנשמה אחת המתפצלת לשתי נשמות ואז שבה ומתחברת חזרה להווייתה המקורית.