תקנון השימוש באתר

** ההליכים הטיפוליים המופיעים באתר אינם מחליפים ייעוץ רפואי ואינם מתיימרים להיות הוראות רפואיות או מדעיות, והם מבוססים על ידע וניסיון של ד"ר נוגה גזית ושל התלמידים שלה הכותבים באתר.
  1. המטפל המשתמש בידע המופיע באתר משחרר את בעלת האתר ואת כל מעצבי האתר, כותבי התוכן ואת כל המשתתפים בתצוגות שבו מכל טענה לאחריות עפ"י כל דין ו/או מכח כל הסכם וזאת בגין כל פגיעה ו/או נזק, כמשמעותם לעיל, אשר יכול ויגרם לו כתוצאה מביצוע הליכים המופיעים באתר.
  2. מדיניות ביטולים של השתתפות בסדנא/בכנס/במוצרים שנקנו בחנות:  ביטול הרשמה יתאפשר על פי חוק לא יאוחר מחלוף 14 ימי עבודה מיום ההרשמה ולא יאוחר מ14 ימי עבודה טרם תחילת הסדנא/הכנס/הקורס.
  3. מדיניות הביטולים של מוצרי החנות:
  • החזר כספי יינתן למחזירים את ערכת DVD של קורס ביואורגונומי מצולם- של הקורס ב 14 הימים הראשונים  שלאחר רכישתה ויהיה כל הסכום למעט 200 ש"ח.
  • החזר כספי יינתן למחזירים את ה- DVD השונים שנשלחו בדואר [הדגמת הטיפול הביואורגונומי, מדיטציות וכדומה], למעט 20 ₪, דמי טיפול ודמי משלוח.
  • החזר כספי יינתן למחזירים את ספרי הביואורגונומי למעט 20 ₪ על כל ספר דמי משלוח ודמי טיפול.
 
דילוג לתוכן