תפריט

הציור / הבקשה האנרגטית

השירבוט האנרגטי התגלה כאמצעי מעולה להזרמת אנרגיה בין הרוח העוזרת של המטפל לבין רוחו של המטופל.
הרוח העוזרת של המצייר משתמשת באמצעות הציור האנרגטי באנרגיה האטמוספרית ומגייסת אותה לטיפול ברוחו של המטופל.
שירבוטים אלו הם תיאורים דו-מימדים לספיראלות תלת-ממידיות.

השימוש בציור:
לחיזוק הטיפול על-ידי שליחת שדות אנרגטיים לאיבר המטופל לאורך זמן. לדוגמא, עבור גידול שאמור להתנוון.
כשנרצה להזרים אנרגיה לאדם השוהה בוואקום אנרגטי. טכניקת הציור/שירבוט האנרגטי דומה מאד לטכניקת הכתיבה האוטומטית או הציור האוטומטי.
ניתן לעיתים לעשות ציור תוך בקשת בקשה מסוימת והציור יעזור לנו להגיע לתוצאות. לדוגמא, "שפגישת העסקים שלי תהיה מוצלחת".

טכניקת השירבוט על נייר:
המטפל מגדיר לעצמו את הבקשה ורושם אותה על הדף בצירוף שם המטופל והתאריך.
המטפל קורא לישות שעוזרת לו ומוודא שיש לה שדות או לחלופין, שאכן אותה הישות הגיעה ולא מישהו אחר.
המטפל מבקש עפעוף על הנקודה בה יתחיל את השירבוט.
כעת על המטפל לשחרר את ידו ולתת לאותה הישות לצייר דרכו עד גמר העפעוף. מתקבל מעין שירבוט בקו רציף.
המטפל חוזר על הפעולות הקודמות אלא שהפעם הציור ייעשה בעזרתה של המשלימה של אותה ישות ועל-גבי אותו הדף עצמו.

הנחיות כלליות:
הציור פועל היטב כאשר הנייר עליו הוא מצוייר, מונח במקום אנרגטי. כלומר, במקום ללא וואקום אנרגטי.
כל שירבוט זקוק למרחב מחיה כדי להיות פעיל.הציור פעיל כל עוד יש לו שדות. אם מקרבים שני שירבוטים זה לזה, השדות של שניהם נעלמים.
גם אם נניח אותם כשפניהם כלפי מטה או נניח עליהם חפץ כלשהו, השדות של הציור ייסגרו והשפעתם תתבטל. כדאי להניח את הציור במקום אנרגטי.
בעזרת השירבוט האנרגטי השפעת הטיפול עשויה להמשך שעות, ימים ואפילו שבועות!

ציור אנרגטי או בקשה אנרגטית ללא נייר:
באותה הטכניקה ניתן לשלוח בקשה אנרגטית גם ללא שירבוט על הנייר.
המטפל מגדיר לעצמו את הבקשה. המטפל קורא לישות שעוזרת לו ומוודא שיש לה שדות או לחלופין, שאכן אותה הישות הגיעה ולא מישהו אחר.
המטפל מבקש עפעוף על הנקודה באוויר בה יתחיל את השירבוט. נבקש קו אנרגטי ונעקוב אחריו תוך ציור באוויר עד לגמר העפעוף.
נבקש את המשלימה של הישות ונצייר איתה עד לגמר העפעוף. נבדוק באם הציור אנרגטי: נעביר יד על הציור ונבקש עפעוף על שדות אנרגיה.
נשלח את הציור למקום האנרגטי ביותר ביקום שמשם הוא ישלח אנרגיה למימוש הבקשה.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן