תפריט

עבודת בוגרים: טיפול ביואורגונומי הוליסטי בקשיים כלכליים – קרן חדד טאוב

"מרבה נכסים מרבה דאגה" "כסף לא גדל על עצים" "העשרים מתעשרים" אלו חלק מהמשפטים שמסתובבים בהקשר לכסף. בעולם הרוחני ישנם ספרים על מגנוט כסף, בעולם הטיפולי ישנו שיח על הימנעויות וחרדות הקשורות לכסף (בהקשר של העולם הרוחני חשוב לדייק ששפע ושפע כלכלי הם לא אותו הדבר, שפע כולל בתוכו הרבה מעבר לנושא הכלכלי). אנחנו חיים בעולם בו דאגות בנושאים כלכליים הן טרדה יומיומית, נושאים כלכליים נמצאים על סדר היום המדיני-חברתי ומופיעים כמעט בכל מהדורת חדשות, אנחנו חיים בחברה צרכנית שבה כסף מאפשר בריאות, השכלה ומעמד. כמי שעצמה חוקרת את הנושא כבר הרבה מאד שנים, כמי שמנסה לייצר בחייה זרימה של שפע כלכלי בחרתי לכתוב את העבודה בנושא זה.

ממה סובל אדם שיש לו קושי כלכלי? סימפטומים:

• קושי בהתנהלות כלכלית
• חובות
• הימנעות מניהול הכספים
• בזבזנות
• קושי לומר לא, תמיכה מופרזת בחברים/בני משפחה
• חרדות בנוגע לכסף

ישנם אנשים שנמנעים מלעסוק בכסף בכלל, קצת מתנהלים כמו בת יענה, לא מתכננים קדימה, לא יודעים כמה כסף יש להם בחשבון הבנק.
ישנם אנשים שרואים את הכסף כייצוג למעמד שלהם: סמל סטטוס. שהערך העצמי והערך הכלכלי שלהם קשורים זה בזה.
ישם עוד סוג של אנשים שסוגדים לכסף: שהם אמביוולנטיים באשר לכסף, היו רוצים שיהיה להם מצד שני חוששים שאז ייקחו מהם אותו.

כאמור ביטויים ל"מחלה" כלכלית יכולים לבוא בזרימה לא יציבה של הכנסות, בחובות כבדים, או בצד ההופכי במצב בו יש אגרנות של כסף שהיא חסכנות אבל במידה קיצונית שלה.

הליך טיפולי:

1. מפריענים למטפל ולמטופל- פיזי, רגשי, שכלי, ורוחני
2. האם מותר לי לאבחן?
3. האם מותר לי לטפל?
4. באיזו מידה טיפול הביו יעזור למטופל (%)?
5. הגנות לעצמי מגן דוד.
6. בדיקת שדות לעצמי.
7. בקשות אנרגטית-
• אני שמחה שהביואורגונומי עוזר למטופל להחלים,
• אני מרוצה מהריפוי של המטופל,
• אני שמחה מההתקדמות של שבה הטיפול משפיע על המטופל.
לנסח עם המטופל בקשות אנרגטיות עבורו:
• אני שמח שחשבון הבנק שלי מתמלא בקצב הנכון עבורי.
• אני שמח שהכסף שיש לי מאפשר לי ללמוד/ לקנות (בהתאם לצורך של המטופל)
8. בקשה אנרגטית שהטיפול יפעל לטובתו העליונה של המטופל
9. קוד דיוק העפעוף- לחמסס.
10. חמסה על הפחד של המטפל לטפל במטופל.
11. טיפול בפחדים של המטופל: מהטיפול, מביו, מהחלמה, מוויתור על המחלה.
12. חמסה על הפחד של המטפל מהמטופל, ובפחד של המטופל מהמטפל.
13. בדיקת שדות אנרגיה אצל המטופל/ משלים אנרגטי
14. בדיקת שדות אנרגיה למטופל ומשלים האנרגטי כשהוא חושב על כסף. אם לא חזרו שדות- פנפט״ה, אאמג״ת- איתור.
15. בדיקות נוספות של שדות אנרגיה שונים: הטיפול- חמסה על ערבול משלימים, ניקיון הילה של מה שבדקנו ושל המשלים של מה שבדקנו, מעמידים בשורה את המשלימים המשניים.
• בדיקת שדות אנרגיה של המהות המשותפת.
• חשבון הבנק,
• כרטיסי האשראי (כדי לדייק במחשבה ולבדוק את חיובי האשראי),
• כסף בארנק,
• הלוואות,
• כסף,
• השקעות,
• חסכונות,
• משכנתא,
• תזרים המזומנים בעסק,
• האזור במוח שאחראי על ההתנהלות הכלכלית,
• האיבר בגוף שאחראי על התנהלות כלכלית.
• מערכת היחסים של האדם עם כסף.
16. כאב שבאהבה בין המטפל למטופל, ניתוק ג'יפה אנרגטית והשוואת תדרים.
17. נאתר בציר הזמן הנוכחי את הטראומה הגורמת לקושי כלכלי וטראומות בגלגולים קודמים. נשאל את המטופל (השאלות האלו יכולות להיות רלוונטיות גם לאדם הקצה):
• האם בזמן שנולד היה משבר כלכלי בארץ בה הוא חי?
• האם היה משבר כלכלי במשפחה?
• האם היו בבית סודות הנוגעים לכסף?
• מה היה היחס לכסף בבית בו הוא גדל?
• האם יש אדם שיש לו כסף אותו הוא לא מעריך?
• האם יש אדם בעץ המשפחה שנשדד או נרצח כיוון שהיה לו כסף?
• האם היו קשיים כלכליים בזמן טרום הריון / הפרייה/ הריון?
• האם אמא לא העריכה את אבא כי לא הביא מספיק כסף?
18. צלקת, בצקת, נקזים אצל המטופל/ אצל איש הקצה, צלקת שזוכרת את איש הקצה אצל המטופל.
19. כאב שבאהבה בין המטופל לאיש הקצה, ניתוק תלות אנרגטית.
20. סליחה שליחה בין המטופל לקושי הכלכלי.
21. לבדוק האם יש שבועות ונדרים בנוגע לכסף.
22. בדיקת שבעה גופים אנרגטיים: נעפעף באיזה גוף אנרגטי עלינו לטפל בהקשר לכסף:
גוף אנרגטי אחראי על…

גוף אנרגטי אחראי על…  
גוף אתרי (1) קושי להתמודד עם המציאות הפיזית של חרדה כלכלית. זה הגוף שמייצר את האיברים הפיזיים לכן יכול להיות שבגוף הזה לישות של הכסף לא יהיה שדות אנרגיה, לכן נבדוק בגוף זה שדות אנרגיה לכסף.
גוף רגשי (2) ייאוש, חוסר שליטה כלכלית, חוסר תקווה שיהיה שינוי כלכלי.
גוף מנטלי (3) הדימוי העצמי של המטופל, האמונות שלו לגבי כסף, סגידה לכסף, אגרנות כפייתית של כסף, הקארמה הכלכלית אתה האדם בא לעולם. המחשבות ורעיונות לצאת ממצבים של חובות כלכליים. לטפל בפחדים: בפחד לקבל כסף, בפחד שיקנאו בי אם יהיה לי כסף.
גוף אסטרלי (4) היכולת לתזמן וייצר מציאות כלכלית, מתן אמון באנשים בנושאים כלכליים.
גוף רוחני (5) חיפוש תבניות של ה"מחלה" הכלכלית
גוף שמימי (6) היכולת שלנו לאהוב את עצמינו עם כסף, לאהוב אנשים אחרים שיש להם כסף.
גוף סיבתי (7) תכנית החיים שלנו בנושא כסף
גוף מישור קוסמי (8+9) החיבור שלנו לשפע
נטפל "חמסה"- פנפט"ה בגוף האנרגטי שעפעף לנו. נאתר את הגורמים לחסימה כגון: ביקורת עצמית, כעסים,פחדים, שנאה, וכו". נאתר לכלוכים בהילה וננקה את הילות הגופים. נוודא שחזרו 100% שדות אנרגיה לגוף האנרגטי ובמידה שלא נאתר גורמים נוספים לחסימה.
23.צ׳קרות:
צ'אקרה מקושרת  
צ'אקרת הכתר (7) ליכולת ליצור חיבור הרמוני בנושא כסף כאנרגיה, כסף כבעל משמעות רוחנית, ככלי לביטוי אנרגטי, כמאפשר מימוש של הייעוד.  
צ'אקרת העין השלישית (6) ליכולת לממש, יכולת ליצור כסף ושפע.
צ'אקרת הגרון (5) לתקשורת עם הסביבה בנוגע לכסף, היכולת שלנו לאפשר זרימה רוחנית של כסף, הימנעות מלדבר על כסף בבית בו גדל המטופל, סודות הנוגעים בכסף.
צ'אקרת הלב (4) ליכולת של המטופל לתת ולהעניק אהבה: דרך נתינה כלכלית, היכולת לסלוח למשהו שמעל באמון מבחינה כלכלית. התנהלות כלכלית אוהבת ומקרבת בין בני זוג. הכרה של המטופל הרגשות שלו בנוגע לכסף.
צ'אקרת מקלעת השמש (3) לדימוי העצמי, כסף כמעמד: האם המטופל  תופס את  עצמו כהצלחה או ככישלון כלכלי, האם הוא נמנע מלעסוק בכסף. היכולת שלו להיות אופטימי שהמצב הכלכלי ישתפר. מחשבות שלמדנו מההורים שאין לסמוך על אחרים בנושאים כלכליים.
צ'אקרת המין (2) היכולת להנאה נמצאת בצ'אקרה זו, היכולת ליצור ולייצר, להוציא תכניות לפועל, להיות אמיצים, נדיבות מול חסכנות או אגרנות. היכולת לתת והיכולת לקבל בהנאה.
צ'אקרת הבסיס (1) היות ובטחון כלכלי קשור לתחושת ביטחון בסביבה, ליכולת להחזיק בבית, הפחד הקיומי ההישרדותי, התחושה שאין מספיק לכולם, או שיהיה לי ולמשפחתי או שיהיה לאחרים, כשהיא סגורה אין תודעת שפע
  נעפעף אם יש עוד צ'אקרות חסרות אנרגיה ונטפל.

24. מרידיאנים:

מרידיאן

מחלות, בעיות וסימפטומים הנובעים מאי תפקודו או סיבות מדוע חשוב לחזקו

 

 

מרידיאן הריאות (1)

קשור ליכולת לנשום: לטרדות הנוגעות לכסף, היכולת לשחרר מחשבות, טראומות הקשורות לחוויית נטישה הקשורות לכסף.

מרידיאן מעי גס (2)

קשור לחוסר ביטחון ופחד מביקורת מההורים: הורים ביקורתיים בנוגע למעמד הכלכלי של המטופל, חוסר אמון של המטופל באנשים שיש להם כסף.

מרידיאן הקיבה (3)

קושי לדעת מה לעשות עם הכסף, איך לעכל כסף, לשמור עליו, להתנהל אתו

מרידיאן הטחול והלבלב (4)

דאגות כלכליות קטנות, ירידה לפרטי פרטים, אגרנות של כסף.

מרידיאן הלב (5)

קושי בכסף בבית, עימותים בנושא של כסף בבית, במשפחה. מישהו מבני הבית שמבזבז יותר מאחרים.

מרידיאן המעי הדק (6)

הימנעות מלעסוק בכסף, גישה של "יהיה בסדר".

מרידיאן שלפוחית השתן (7)

קשור לחוסר בגבולות- חוסר בגבולות בנתינת כסף, חוסר בגבולות בבזבזנות, קושי לשמור על התקציב.

מרידיאן הכליות (8)

פחדים וחרדות הנוגעות לכסף.

מרידיאן מעטפת הלב (9)

סיוטים בנוגע לחורבן כלכלי, חוסר יכולת להתנהל מבחינה כלכלית זוגית.

מרידיאן המחמם המשולש (10)

קושי להתנהל מבחינה כלכלית מול אנשים אחרים, קושי למשל לנהל משא ומתן על שכר.

מרידיאן כיס המרה (11)

קושי לנהל תקציב מסודר, קושי להיות במעקב אחרי הוצאות והכנסות, קושי לעמוד ביעדים כלכליים.

מרידיאן הכבד (12)

כעס מוחצן או מופנם הנוגע למצב הכלכלי

מרידיאן מרכזי (13)

כאשר לא מאוזן יש תפיסה כלכלית לא מציאותית

מרידיאן שולט (14)

אמונות ותפיסות שירש בנוגע להתנהלות כלכלית

 

נעבור על המרידיאנים בטבלה ואז לעבור עם האצבע על נתיב המרידיאן פעמיים, יש לטפל גם במרידיאן המשלים. נמצא את הגיל שנחוותה בו הטראומה שחסמה את המרידיאניים. ניתן לשאול את מטופל אם הוא חווה את הקושי הרגשי שקשור בהנהלות כלכלית באופן קבוע בשעות מסוימות ופי זה לאתר את המרידיאן.

25. נאתר חסימה באיבר הכואב: נעפעף על הגוף לבדוק אם יש איבר מסויים שמחזיק את הקושי בהתנהלות כלכלית. הטיפול- להישאר על האיבר תוך כדי עפעוף עד שנגמר העפעוף.

26. טיפול בפחדים: קושי בהתנהלות כלכלית קשור בפחדים רבים נטפל בפחדים ספציפיים ופחדים של מהלך היום היום.
• בפחד מחוסר
• בפחד מעוד
• בפחד מהצלחה
• בפחד להיות עשיר
• בפחד להתנתק מאנשים
• בפחד מניהול כספים
• בפחד שיראו אותי
• בפחד להיות מפורסם
• בפחד מחופש
• בפחד מהלא נודע
• בפחד מהרבה נכסים
• בפחד משעמום
• בפחד שינצלו אותי
• בפחד בהתמודדות עם עצמי
• בפחד משפע
• בפחד לאבד שליטה
• בפחד לחיות
• בפחד ליהנות מהחיים
• בפחד שלא יאהבו אותי באמת
• בפחד שאוהבים אותי רק בגלל הכסף שיש לי
• בפחד להביע דעה
• בפחד שיזלזלו בי
• בפחד מלהיות ראוי
• בפחד מעצמי, פחד להיות לבד
• בפחד שלא ירצו להיות ליידי
• פחד מתלות באחרים
• פחד מספונטניות
• פחד מזרימה בחיים
• פחד מזרימה בשינה
• פחד מחובות
• פחד משפע
• פחד מעצמאות כלכלית
• פחד לומר לא
• פחד לשחרר
• פחד לבזבז
• פחד מחסכנות
• פחד מהתנהלות כלכלית נכונה
• פחד מניהול הכספים
• פחד לשחרר את האחיזה בכסף.
• פחד להיות מתוכנן
• פחד לתכנן קדימה
• פחדים נוספים מהספרייה הקוסמית
• פחד מאמא (החוסר כסף מתפרש במוח ההישרדותי כחוסר באהבה של אמא)

27. טיפול בכאב שבאהבה:
• כאב שבאהבה בין המטופל ובת/ בן הזוג. (חוסר תקשורת, התבטאות, פחדים, סודות, רגשות אשמה)
• כאב שבאהבה בין המטופל לבין כסף.
• כאב שבאהבה בין המטופל כשהוא עם כסף לבין המטופל כאשר אין לו כסף.
• כאב שבאהבה בין המטופל לחשבון הבנק שלו.
• כאב שבאהבה בין המטופל לבין דמויות שונות בחברה שגרמו לו לטראומה הקשורה לכסף.


28. טיפול בקודים:
• קוד שפע
• קוד התמדה
• קוד מזל בחיים
• קוד זרימה בחיים
• קוד עשייה
• קוד הבנה כלכלית
• קוד רוגע מול כסף
• קוד נוגד בזבזנות
• קוד נוגד הימנעות לעסוק בכסף
• קוד ביטחון בחיים
• קוד ביטחון בעצמי
• קוד אהוב את מה שיש
• קוד רווחה כלכלית

29. הנדסת מחשבות על מחשבות שמונעות התנהלות כלכלית נכונה.- דימוי עצמי נמוך, דימוי חברתי, דימוי במשפחה, מחשבות הפוגעות במערכת היחסים בין בני הזוג.

עפעפו על המשפטים הבאים ובהם תטפלו בהנדסת מחשבות, לאחר מכן עשו כאב שבאהבה בין המטופל לבין האדם ממנו הוא למד את המשפט/אמונה הזו:

 • דברים ישתפרו ברגע שיהיה לי כסף.
 • כסף יגרום לך להיות שמח יותר.
 • אף פעם לא יהיה מספיק כסף.
 • קשה להיות עני ושמח.
 • אף פעם לא יכול להיות לך מספיק כסף.
 • כסף הוא כוח.
 • אף פעם לא אוכל להרשות לעצמי את הדברים שאני רוצה באמת.
 • כסף יפתור את כל הבעיות שלי.
 • כסף קונה חופש.
 • אם יהיה לי כסף משהו ינסה לקחת אותו ממני.
 • לא ניתן לסמוך על אנשים בקשר לכסף.
 • כסף קונה חופש.
 • קשה להיות עני ומאושר.
 • כסף כמעמד
 • לרוב האנשים העניים לא מגיע שיהיה כסף
 • אפשר שתהיה לך אהבה או כסף לא שניהם.
 • לא אקנה משהו אלא אם הוא חדש (לדוגמא: בית/רכב)
 • עניים הם עצלנים.
 • כסף הוא הדבר אשר מעניק משמעות לחיים.
 • השווי העצמי שלך שווה לשווי הכלכלי שלך.
 • אם משהו לא נחשב "הטוב ביותר" לא שווה שהוא יהיה שלך.
 • אנשים מוצלחים על פי רמת ההכנסה שלהם.
 • זה בסדר לשמור על סודות מבן הזוג שלך בקשר לכסף.
 • כל עוד אתה חי חיים טובים, תמיד יהיה לך מספיק כסף.
 • לעשירים אין סיבה להיות לא מאושרים.
 • אם אתה אדם טוב, יהיה מענה לצרכים הפיננסים שלך.
 • אם משהו ישאל אותי כמה כסף אני מרוויח, קרוב לוודאי שאענה יותר מאשר אני מרוויח באמת.
 • דריכות בנוגע לכסף
 • אל תספר לאחרים כמה כסף יש לך או כמה אתה מרוויח.
 • כסף צריך לחסוך ולא לבזבז.
 • חשוב לחסוך כסף ליום סגריר.
 • אנשים צריכים לעבוד עבור הכסף שלהם ולא לקבל נדבות כספיות.
 • אם משהו היה שואל אותי כמה כסף אני מרוויח, סביר להניח שהייתי עונה פחות ממה שאני בפועל מרוויח.
 • תמיד צריך לחפש את העסקה המשתלמת ביותר לפני שקונים משהו, אפילו אם הדבר לוקח יותר זמן.
 • אם אינך יכול לשלם במזומן עבור משהו, אל תקנה אותו.
 • זה לא מנומס לדבר על כסף.
 • הייתי פקעת עצבים אם לא היה לי חיסכון לשעת חרום.
 • זו בזבזנות הוציא כסף על עצמך.
 • אני הייתי נבוך לספר למשהו כמה כסף אני מרוויח.

מחייבות: לאחר הנדסת המחשבות ניתן להכניס מחשבות חיוביות בנוגע לכסף ע"י ספירלה שנכנסת מצ'אקרת הכתר לכל הגוף תוך כדי עפעוף עד שנגמר העפעוף

 • ההכנסה שלי גדלה באופן מתמיד.
 • אני משגשגת בכל אשר אני פונה.
 • אני מגנט לכסף.
 • שגשוג מכל סוג נמשך אלי.
 • בכל מקום בו אני עובדת, מעריכים אותי ואני מתוגמלת בנדיבות.
 • אני חיה ביקום אוהב, מלא שפע והרמוני ואני אסירת תודה.
 • עכשיו אני מוכנה להיות פתוחה לשגשוג הבלתי מוגבל שקיים בכל.
 • החיים מספקים לי את כל צרכי בשפע אדיר.
 • אני בוטחת בחיים.
 • חוק המשיכה מביא רק טוב לחיי.
 • אני נעה מחשיבת עוני לחשיבת שגשוג וחשבונות הבנק שלי מראים את השינוי הזה.
 • אני מביעה הכרת תודה לכל הטוב בחיי.
 • כל יום מביא הפתעות נפלאות וחדשות.
 • אני משלמת את חשבונותיי בשמחה ואני שמחה עם כל צ'ק שאני כותבת.
 • שפע זורם דרכי בחופשיות.
 • מגיע לי הטוב ביותר ואני מקבלת את הטוב ביותר עכשיו.
 • אני משחררת כל התנגדות לכסף ועכשיו אני מאפשרת לו לזרום בשמחה לתוך חיי.
 • הטוב שלי בא מכל מקום ומכל אחד.

31. מפת רגשות בין המטופל לבין מישהו שהוא מרגיש שהוא חייב לו, בין המטופל לבין משהו שחייב למטופל, בין המטופל לבין מי שהמטופל למד ממנו את הרגשות האלו.

32. ברז השפע אם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שכסף הוא אנרגיה שזורמת, אז אנחנו נחפש מה סוגר את ה"ברז" או מה לא מאפשר זרימה של אנרגיה. נדמיין ברז ונפתח אותו בעפעוף עד המקום שנכון למטופל.

33. אינפוזיה אנרגטית הכוללת:

 • גלוקוז: ירידה ברמת הגלוקוז בדם מעוררת בעקבות שחרור הורמונים כגון: אדרנלין, קורטיזול.
 • הורמון הסרוטונין: סרוטונין מאפשר להשתמש בכסף ולשמוח בו.
 • רסקיו רמדי: לרוגע כאשר עולות מחשבות מלחיצות על כסף.
 • מיאלין- נזמן את הגוף האנרגטי במהלך היום ונוסיף לו מיאלין רגשי כאשר הוא צריך להתנהל בנושאים כלכליים.
 • זאטופק: כאשר הוא צריך מוטיבציה כדי לנהל את הניירת הכלכלית. אדרנלין כאשר צריך אומץ על מנת להתמודד עם האתגרים הכלכליים.
 • הורמוני גדילה: כדי לגדול מבחינה כלכלית.
 • אוקסיטוצין ואפניאפרין: כאשר החרדה עולה.

34. אינפוזיה אנרגטית עם פרחי באך העוזרים להתמודדות עם חרדה כלכלית:
Olive – הפגת העייפות הפיסית ומנטאלית, להקלה על תשישות, נדודי שינה, הקלה על תחושת תשישות גוף ונפש.
Rock Water– הקלה בקבלת המצב החדש של התנהלות כלכלית נכונה.
-SOB שיחרור של טראומות בעבר הנוגעות לכסף.
-Wallnut לאפשר לשינוי במצב הכלכלי לקרות.

35. קריסטלים: חמסה על הבלוטה האנרגטית שמייצרת את האנרגיה של האבן
סטרין: אבן שמכניסה שפע לחיים.
רוז קוורץ: אהבה עצמית.
טייגר אי: שפע.

36. נטפל במניעת המחלות העלולות לנבוע כתוצאה מקושי כלכלי:
מחלות לב,
לחץ דם גבוה,
עייפות חמורה במהלך היום,
בדימוי של המטופל בחברה, משפחה, בפני עצמו,
כאבים בגב התחתון

37. אקולוגיה אנרגטית: טיפול לחשבון הבנק, לתקציב החודשי. ניקח כל אחד מהנושאים ונבחן אותו: האם קיימות ארובות, וורטקסים, או הפרעות אנרגטיות בחשבון הבנק או בתקציב החודשי, ניתן גם לבדוק את הבית בו המטופל גר או את מקום העבודה. לבקש עפעוף על המרכיב שגורם להפרעה.

38. מדיטציה: זרימה כלכלית: השאיפה שלנו במצב בריא היא להביא את האדם למצב שבו הכסף זורם אליו וממנו בצורה שמתאימה לרמה האנרגטית שלו, שהזרם יציב והוא משתמש בכסף וצומח. לכן נציע לו להשתמש בדמיון מודרך על מנת לדמיין את עצמו בצמיחה כלכלית: כעץ שהשורשים שלו יונקים יציבות ולאט לאט הוא מוציא שפע של עלים.
הטענה אנרגטית של הצ'אקרות: מדיטציה במהלכה הוא ממלא כל צ'אקרה וצ'אקרה באנרגיה, בצבע ובזרימה בנושא הכסף.
עבודה עם חיות כוח: ישנם אנשים המתחברים לחיות ולכוח שבחיה, כדאי לשאול את המטופל איזו חיה הכי מתחברת לו עם עוצמה כלכלית, אפשר לשאול את המטופל אם הוא רוצה לדמיין את עצמו כאותה חיה או ניתן לנהל שיח עם אותה חיה ולשאול איזו מתנה היא רוצה לתת למטופל ואיזו מתנה המטופל יכול לתת לה.
39. שמיכה ומסג׳ אנרגטיים: נזמן את הגוף האנרגטי של המטופל בשכיבה במצב שינה ונכסה אותו ונעסה אותו במסג׳ אנרגטי ובכך נעלה לו בחלום או בתת מודע שהוא יכול לנשום לרווחה ונפיג את המתחים והחרדות הכלכליים.

40. צנתר אנרגטי: נשחרר את החסמים בצינור השפע על ידי צנתר אנרגטי, נזמן את הצינור של השפע הכלכלי נצמצם את האצבעות כראש חץ ונזמן את המשלים של הקרן שיצרנו, ונעביר את האצבעות עד שמסתיים העפעוף.

41. נעפעף על ספר הטיפולים הביואורגונומי, ספר הטיפולים הביואורגונומי ההוליסטי ועל ספרי ההתמחות לחיפוש חסימות נוספות.

42. שלבי סיום טיפול:

 • פחדים של סוף טיפול של המטפל והמטופל- נוריד מהספרייה הקוסמית או מספר הטיפול הביואורגונומי.
 • בדיקה אם חזרו שדות אנרגיה למטופל ולמשלים האנרגטי.
 • בדיקה אם חזרו שדות אנרגיה למטופל במצב שינה ולמשלים האנרגטי במצב שינה.
 • האם נדרש דבר נוסף להמשך הטיפול? (כן/ לא/ אולי), האם צריך לחזור על הטיפול? מתי וכל כמה זמן?
 • קידוד הטיפול וכפתור אנרגטי למטופל שילחץ בזמן שעליו להתמודד עם נושאים כלכליים.
 • נבצע התמרה אנרגטית של נוהל הטיפול לצורך טיפול חוזר.
 • חמסה על סיום הטיפול
דילוג לתוכן