עבודת בוגרים: טיפול ביואורגונומי בנשים עם סוכרת הריונית – ג'וי הרשקו

** העבודה על טיפול בנשים עם סוכרת הריונית, שלא היתה להם סכרת לפני ההריון.

איזון המטופלת והעובר (לפני הטיפול עצמו בסוכרת ההריונית)

הסבר: בסוכרת הריונית גם המטופלת מושפעת וגם העובר שלה. לכן, הטיפול צריך להינתן לשניהם. אנחנו מתחילים את הטיפול באיזון המטופלת והעובר שלה.

הטיפול:קוד התחלת טיפול (ניקוי מפריענים, בקשת אישור איבחון/טיפול ושאלות ראשוניות, בקשות אנרגטיות, טיפול בפחדים, כאב שבאהבה לטיפול/מטפל וכו' – בהתאם למצוין בספר הערכה למטפל ההוליסטי)

איזון המטופלת:

 1. בדיקת הילה וגופים: (1) למטופלת (2) למשלים של המטופלת ß אם מתקבל עפעוף לנקות הילה/גופים.
 2. זימון 12 המשלימים של המטופלת ועפעוף-טיפול בהם.
 3. בדיקת שדות אנרגטיים: (1) למטופלת (2) למשלים של המטופלת ß אם מתקבל עפעוף:
  לבדוק % שדות אנרגטיים ß לערבל את המטופלת עם המשלים שלה + "חמסה".
  אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100%:
  לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
  לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
  אם % שדות אנרגטיים עדיין לא חזרו ל100% – ניתן:
  לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% השדות האנרגטיים חוזר ל100%.

בדיקת צ'אקרות למטופלת: (את הטיפול יש לבצע עבור כל צ'אקרה חסומה)
אם מתקבל עפעוף לטפל/לחמסס בצ'אקרה החסומה. בצ'אקרות 2-6 מומלץ גם לבדוק אם החסימה קדמית או אחורית ולטפל בחסימות אלו בצורה ממוקדת.
לטפל בסיבות שגרמו לחסימת הצ'אקרה:
לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לחסימת הצ'אקרה ß אם מתקבל "לא" – ניתן:
לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו לצ'אקרות להחסם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו לצ'אקרות להחסם ולחמסס עליהם.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד שכל הצ'אקרות פתוחות
 3. לסנכרן בין הצ'אקרות ולהזרים את התנועה ביניהן.

בדיקת גופים אנרגטיים למטופלת: (את הטיפול יש לבצע עבור כל גוף אנרגטי חסום)

 1. אם מתקבל עפעוף לטפל/לחמסס בגוף האנרגטי החסום.
 2. לטפל בסיבות שגרמו לחסימת הגוף החסום:
 3.  לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 4. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 5. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לחסימת הגוף האנרגטי החסום ß אם התקבל "לא" – ניתן לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו לגוף האנרגטי להחסם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו לגוף האנרגטי להחסם ולחמסס עליהם.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד שכל הגופים האנרגטיים פתוחים.
 3. לסנכרן בין הגופים האנרגטיים ולהזרים את התנועה ביניהן.

בדיקת מרידיאנים למטופלת: (את הטיפול יש לבצע עבור כל מרידיאן חסום)

 1. אם מתקבל עפעוף לטפל/לחמסס במרדיאן החסום.
 2. לטפל בסיבות שגרמו לחסימת המרידיאן החסום:
 3. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 4. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 5. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לחסימת המרידיאן החסום ß אם התקבל "לא" – ניתן:
 6. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו למרידיאן להחסם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו למרידיאן להחסם ולחמסס עליהם.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד שכל המרידיאנים פתוחים.
 3. לסנכרן בין המרידיאנים.
 4. איזון העובר (לפני התחלת הטיפול בסוכרת ההריונית)

בדיקת הילה וגופים: (1) לעובר (2) למשלים של העובר ß אם מתקבל עפעוף לנקות הילה/גופים.

זימון 12 המשלימים של העובר ועפעוף-טיפול בהם.

בדיקת שדות אנרגטיים: (1) לעובר (2) למשלים של העובר ß אם מתקבל עפעוף:

 1. לבדוק % שדות אנרגטיים ß לערבל את העובר עם המשלים שלו + "חמסה".
 2. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100%:
 3. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 4. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 5. אם % שדות אנרגטיים עדיין לא חזרו ל100% – ניתן:
 6. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% השדות האנרגטיים חוזר ל100%.
 3. בדיקת צ'אקרות לעובר: (את הטיפול יש לבצע עבור כל צ'אקרה חסומה)
 4. אם מתקבל עפעוף לטפל/לחמסס בצ'אקרה החסומה. בצ'אקרות 2-6 מומלץ גם לבדוק אם החסימה קדמית או אחורית ולטפל בחסימות אלו בצורה ממוקדת.
 5. לטפל בסיבות שגרמו לחסימת הצ'אקרה:
 6. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 7. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 8. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לחסימת הצ'אקרה ß אם מתקבל "לא" – ניתן:
 9. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו לצ'אקרות להחסם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו לצ'אקרות להחסם ולחמסס עליהם.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד שכל הצ'אקרות פתוחות
 3. לסנכרן בין הצ'אקרות ולהזרים את התנועה ביניהן.

בדיקת גופים אנרגטיים לעובר: (את הטיפול יש לבצע עבור כל גוף אנרגטי חסום)

 1. אם מתקבל עפעוף לטפל/לחמסס בגוף האנרגטי החסום.
 2. לטפל בסיבות שגרמו לחסימת הגוף החסום:
 3. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 4. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 5. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לחסימת הגוף האנרגטי החסום ß אם התקבל "לא" – ניתן:
 6. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו לגוף האנרגטי להחסם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו לגוף האנרגטי להחסם ולחמסס עליהם.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד שכל הגופים האנרגטיים פתוחים.
 3. לסנכרן בין הגופים האנרגטיים ולהזרים את התנועה ביניהן.

בדיקת מרידיאנים לעובר: (את הטיפול יש לבצע עבור כל מרידיאן חסום)

 1. אם מתקבל עפעוף לטפל/לחמסס במרדיאן החסום.
 2. לטפל בסיבות שגרמו לחסימת המרידיאן החסום:
 3. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 4. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 5. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לחסימת המרידיאן החסום ß אם התקבל "לא" – ניתן:
 6. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו למרידיאן להחסם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו למרידיאן להחסם ולחמסס עליהם.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד שכל המרידיאנים פתוחים.
 3. לסנכרן בין המרידיאנים.

טיפול בפחדים של המטופלת והעובר:

הטיפול:

עפעוף-טיפול על הפחדים של המטופלת: פחד מסוכר ומפחמימות, פחד לשחרר את הסוכרת ההריונית, פחד מהשפעות הסוכרת ההריונית על ההריון, פחד מהשפעות הסוכרת ההריונית על העובר, פחד מאיזון הסוכר בגוף המטופלת, פחד מאיזון הסוכר בגוף העובר, פחד מתפקוד תקין ומאוזן של הלבלב, פחד מספיגת האינסולין בגוף של המטופלת, פחד מספיגת האינסולין בגוף העובר, פחד לשמור על איזון באמצעות דיאטה, פחד מהנזקים העתידיים של הסוכרת ההריונית על המטופלת.
עבור נשים שלא מצליחות לאזן את הסוכרת ההריונית עם דיאטה ונעזרות בזריקות אינסולין כדי לעשות זאת: עפעוף-טיפול על הפחד לשמור על איזון באמצעות אינסולין, פחד להזריק לעצמה אינסולין.
עפעוף-טיפול על הפחדים של העובר: פחד מסוכר ומפחמימות, פחד מהשפעות הסוכרת ההריונית על העובר, פחד מאיזון הסוכר בגוף העובר, פחד מתפקוד תקין ומאוזן של הלבלב, פחד מספיגת האינסולין בגוף העובר.

טיפול ראשוני בסוכרת הריונית של המטופלת

הסבר: נבצע טיפול ראשוני בסוכרת הריונית של המטופלת. יש לקחת בחשבון את העובר ולטפל גם בו.

הטיפול:

 1. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה אצל המטופלת לסוכרת ההריונית ולטפל בהתאם.
 2. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
  במידה שבין הסיבות לסוכרת ההריונית עולה טראומה יש גם למצוא ולטפל באיש הקצה בשושלת המשפחתית + למחוק את הטראומה מהמוח של המטופלת והעובר. בנוסף יש לחפש ולטפל בטראומה של המטופלת בגלגולים קודמים.
 3. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות לסוכרת ההריונית ולטפל בהתאם במטופלת ובעובר.
  ניתן גם להוריד מהספריה הקוסמית את הסיבות לסוכרת ההריונית ולחמסס עליהן.
 4. לשאול כן-לא אם הסוכרת ההריונית מקורה בעובר.
  אם התשובה "כן" – לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה אצל העובר לסוכרת ההריונית של המטופלת/עובר ולטפל בהתאם.
 5. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
  במידה שבין הסיבות לסוכרת ההריונית עולה טראומה יש גם למצוא ולטפל באיש הקצה בשושלת המשפחתית + למחוק את הטראומה מהמוח של המטופלת (אם יש) והעובר. בנוסף יש לחפש ולטפל בטראומה של העובר בגלגולים קודמים.
 6. טיפול בטראומה של המטופלת – לעפעף ולטפל במידת הצורך: מבדיקות העמסת הסוכר (העמסת 50, העמסת 100), מתוצאות בדיקות העמסת הסוכר, מגילוי שיש לה סוכרת הריונית, ממעקבי ההריון התכופים.

טיפול בלבלב של המטופלת:

הסבר: בסוכרת הריונית הלבלב של המטופלת מתקשה להתמודד עם פירוק הסוכרים והפחמימות ולכן חשוב לאזן אותו.

הטיפול:

 1. בדיקת הילה וגופים: (1) ללבלב (2) למשלים של הלבלב ß אם מתקבל עפעוף לנקות הילה/גופים.
 2. כאב שבאהבה + השוואת תדרים + ביצוע התאמה אנרגטית – בין המטופלת ללבלב
 3. זימון 12 המשלימים של הלבלב ועפעוף-טיפול בהם.
 4. בדיקת שדות אנרגטיים: (1) ללבלב (2) למשלים של הלבלב ß אם מתקבל עפעוף:
 5. לבדוק % שדות אנרגטיים ß לערבל את הלבלב עם המשלים שלו + "חמסה".
 6. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100%.
 7. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 8. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 9. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100% – ניתן:
 10. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% השדות האנרגטיים חוזר ל100%.

איזון המערכת ההורמונלית של המטופלת + טיפול ברמה האופטימלית של ההורמונים בגופה

הסבר: בסוכרת הריונית הסיבה לכך שהלבלב של המטופלת יוצא מאיזון היא הורמוני ההריון שמופרשים בגופה. לכן, חשוב לאזן את המערכת ההורמונלית של המטופלת ולוודא שרמת ההורמונים בגופה היא אופטימלית.

הטיפול:

 1. איזון המערכת ההורמונלית של המטופלת:
 2. בדיקת הילה וגופים: (1) המערכת ההורמונלית של המטופלת (2) המשלים שלה ß אם מתקבל עפעוף לנקות הילה/גופים.
 3. כאב שבאהבה + השוואת תדרים + ביצוע התאמה אנרגטית – בין המטופלת למערכת ההורמונלית שלה
 4. זימון 12 המשלימים של המערכת ההורמונלית של המטופלת ועפעוף-טיפול בהם.
 5. בדיקת שדות אנרגטיים: (1) המערכת ההורמונלית של המטופלת (2) המשלים שלה ß אם מתקבל עפעוף:
 6. לבדוק % שדות אנרגטיים ß לערבל את המערכת ההורמונלית של המטופלת עם המשלים שלה + “חמסה”.
 7. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100%.
 8. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 9. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 10. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100% – ניתן:
 11. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% השדות האנרגטיים חוזר ל100%.
 3. איזון הרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת
 4. טיפול בפחד של ההורמונים בגופה של המטופלת להיות ברמה האופטימלית שלהם.
 5. להפעיל משאבות על ההורמונים בגופה של המטופלת
 6. להפעיל נקזים על ההורמונים בגופה של המטופלת
 7. לבדוק % הרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת (0%=חוסר מוחלט / 100%=רמה מלאה)
 8. אם פחות מ100%:
 9. להעלות את % הרמה האופטימלית  של ההורמונים בגופה של המטופלת.
 10. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת.
 11. אם % הרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת לא חזרו ל100%:
 12. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 13. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 14. אם % הרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת לא חזרו ל100% – ניתן:
 15. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת מגיעים ל100%.
 3. טיפול בסיבות שגרמו לכך שהרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת יצאו מאיזון:
 4. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 5. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 6. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לכך שהרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת יצאו מאיזון.
 7. אם קיבלתם "לא" – ניתן:
 8. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו לרמה האופטימלית של הלבלב לצאת מאיזון.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו לרמה האופטימלית של הלבלב לצאת מאיזון ולחמסס עליהם.
 2. קידוד והתמרה לספריה הקוסמית של הסעיף "איזון הרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה של המטופלת" ß הפעלת ענן טיפולי שיתן את הטיפול הנ"ל למטופלת בכל פעם שהרמה האופטימלית של ההורמונים בגופה אינם 100%.

איזון רמת הסוכרים בלבלב אצל המטופלת + טיפול ברמה האופטימלית של הסוכרים בלבלב:

הסבר: בסוכרת הריונית הלבלב לא מסוגל לאזן בעצמו את הסוכרים בגופה של המטופלת ולכן נשלח טיפול שיאזן את רמת הסוכרים וישמור עליה ברמה האופטימלית שלה.

הטיפול:

 1. זימון "הבלוטה" אצל המטופלת שאחראית על הרמה האופטימלית של הסוכר בלבלב (להלן ה"בלוטה האופטימלית לסוכר").
 2. בדיקת הילה וגופים: (1) "הבלוטה האופטימלית לסוכר" (2) המשלים שלה ß אם מתקבל עפעוף לנקות הילה/גופים.
 3. זימון 12 המשלימים של "הבלוטה האופטימלית לסוכר" ועפעוף-טיפול בהם.
 4. בדיקת שדות אנרגטיים: (1) "הבלוטה האופטימלית לסוכר" (2) המשלים שלה
 5. אם מתקבל עפעוף:
 6. לבדוק % שדות אנרגטיים ß לערבל את "הבלוטה האופטימלית לסוכר" עם המשלים שלה + “חמסה”.
 7. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100%.
 8. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 9. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 10. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100% – ניתן:
 11. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% השדות האנרגטיים חוזר ל100%.
 3. איזון הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לסוכר"
 4. טיפול בפחד של "הבלוטה האופטימלית לסוכר" להיות ברמה האופטימלית שלה.
 5. להפעיל משאבות על ה"בלוטה האופטימלית לסוכר"
 6. להפעיל נקזים על ה"בלוטה האופטימלית לסוכר".
 7. לבדוק % הרמה האופטימלית ה"בלוטה האופטימלית לסוכר" (0%=חוסר מוחלט / 100%=רמה מלאה)
 8. אם פחות מ100%:
 9. להעלות את % הרמה האופטימלית  של ה"בלוטה האופטימלית לסוכר".
 10. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית ה"בלוטה האופטימלית לסוכר".
 11. אם % הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לסוכר" לא חזרה ל100%:
 12. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 13. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 14. אם % הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לסוכר" לא חזרה ל100% – ניתן:
 15. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לסוכר" מגיעה ל100%.
 3. טיפול בסיבות שגרמו לכך שהרמה האופטימלית של הסוכר בלבלב יצאה מאיזון:
 4. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 5. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 6. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לכך שהרמה האופטימלית של הלבלב יצאה מאיזון.
 7. אם קיבלתם "לא" – ניתן:
 8. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו לרמה האופטימלית של הלבלב לצאת מאיזון.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו לרמה האופטימלית של הלבלב לצאת מאיזון ולחמסס עליהם.
 2. קידוד והתמרה לספריה הקוסמית של הסעיף "איזון רמת הסוכרים בלבלב – טיפול ברמה האופטימלית של הסוכרים בלבלב" ß הפעלת ענן טיפולי שיתן את הטיפול הנ"ל למטופלת בכל פעם שהרמה האופטימלית של הסוכרים בלבלב אצלה אינה 100%.

טיפול ברמת התנגודת לאינסולין אצל המטופלת:

הסבר: בסוכרת הריונית רמת התנגודת של המטופלת לאינסולין נפגעת ויורדת ולכן נשלח טיפול שיאזן את רמת התנגודת לאינסולין בגוף המטופלת וישמור עליה ברמה האופטימלית שלה.

הטיפול:

 1. זימון "הבלוטה" שאחראית על הרמה האופטימלית של התנגודת לאינסולין אצל המטופלת (להלן ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת").
 2. בדיקת הילה וגופים: (1) "הבלוטה האופטימלית לתנגודת" (2) המשלים שלה ß אם מתקבל עפעוף לנקות הילה/גופים.
 3. זימון 12 המשלימים של "הבלוטה האופטימלית לתנגודת" ועפעוף-טיפול בהם.
 4. בדיקת שדות אנרגטיים: (1) "הבלוטה האופטימלית לתנגודת" (2) המשלים שלה ß אם מתקבל עפעוף:
 5. לבדוק % שדות אנרגטיים ß לערבל את "הבלוטה האופטימלית לתנגודת" עם המשלים שלה + “חמסה”.
 6. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100%.
 7. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 8. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 9. אם % שדות אנרגטיים לא חזרו ל100% – ניתן:
 10. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהשדות לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% השדות האנרגטיים חוזר ל100%.
 3. איזון הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת"
 4. טיפול בפחד של "הבלוטה האופטימלית" להיות ברמה האופטימלית שלה.
 5. להפעיל משאבות על ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת"
 6. להפעיל נקזים על ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת".
 7. לבדוק % הרמה האופטימלית ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת" (0%=חוסר מוחלט / 100%=רמה מלאה)
 8. אם פחות מ100%:
 9. להעלות את % הרמה האופטימלית  של ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת".
 10. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת".
 11. אם % הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת" לא חזרה ל100%:
 12. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 13. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 14. אם % הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת" לא חזרה ל100% – ניתן:
 15. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של ה"בלוטה האופטימלית לתנגודת" מגיעה ל100%.
 3. טיפול בסיבות שגרמו לכך שהרמה האופטימלית של התנגודת לאינסולין בגוף המטופלת יצאה מאיזון:
 4. לבדוק עם פנפט"ה ואאמג"ת את הסיבות ולטפל בהתאם.
 5. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט"ה ו/או אאמג"ת לא מעפעפים יותר.
 6. לשאול בכן-לא האם טיפלתם בכל הסיבות לכך שהרמה האופטימלית של התנגודת לאינסולין בגוף המטופלת יצאה מאיזון.
 7. אם קיבלתם "לא" – ניתן:
 8. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שגרמו לרמה האופטימלית של התנגודת לאינסולין בגוף המטופלת לצאת מאיזון.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שגרמו לרמה האופטימלית של התנגודת לאינסולין בגוף המטופלת לצאת מאיזון ולחמסס עליהם.
 2. קידוד והתמרה לספריה הקוסמית של הסעיף "טיפול ברמת התנגודת לאינסולין אצל המטופלת" ß הפעלת ענן טיפולי שיתן את הטיפול הנ"ל למטופלת בכל פעם שהרמה האופטימלית של התנגודת לאינסולין בגוף המטופלת אינה 100%.

טיפול בנזק שגורם חוסר איזון ברמת התנגודת לאינסולין אצל המטופלת והעובר:

הסבר: נטפל בנזקים שנגרמו למטופלת ולעובר כתוצאה מחוסר האיזון ברמת התנגודת לאינסולין בגופה של המטופלת עם הסוכרת ההריונית.

הטיפול:

 1. טיפול בכך שפחות גלוקוז נכנס לרקמות של המטופלת:
 2. טיפול בפחד של הרקמות לספוג את הגלוקוז, בפחד של הרקמות להיות ברמה אופטימלית של גלוקוז.
 3. כאב שבאהבה + השוואת תדרים + ביצוע התאמה אנרגטית – בין הרקמות של המטופלת לגלוקוז
 4. להפעיל משאבות על הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז.
 5. להפעיל נקזים על הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז.
 6. לבדוק % הרמה האופטימלית של הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז (0%=חוסר מוחלט / 100%=רמה מלאה)
 7. אם פחות מ100%:
 8. להעלות את % הרמה האופטימלית  של הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז.
 9. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז.
 10. אם % הרמה האופטימלית של הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז לא חזרה ל100%:
 11. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 12. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 13. אם % הרמה האופטימלית של הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז לא חזרה ל100% – ניתן:
 14. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של הרקמות לספיגה אופטימלית של הגלוקוז מגיעה ל100%.
 3. טיפול בכך שעודף גלוקוז עובר לעובר:
 4. טיפול בפחד של העובר מרמה אופטימלית של גלוקוז.
 5. להפעיל משאבות על העובר עד לרמה אופטימלית של גלוקוז.
 6. להפעיל נקזים על הרקמות עד לרמה אופטימלית של הגלוקוז.
 7. לבדוק % הרמה האופטימלית של גלוקוז אצל העובר (0%=חוסר איזון מוחלט / 100%=איזון מוחלט מלאה)
 8. אם פחות מ100%:
 9. להעלות את % הרמה האופטימלית  של גלוקוז אצל העובר.
 10. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית גלוקוז אצל העובר.
 11. אם % הרמה האופטימלית של גלוקוז אצל העובר לא חזרה ל100%:
 12. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 13. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 14. אם % הרמה האופטימלית של גלוקוז אצל העובר לא חזרה ל100% – ניתן:
 15. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של גלוקוז אצל העובר מגיעה ל100%.
 3. טיפול בנזקים שגורם עודף גלוקוז לעובר:
 4. עודף אינסולין מופרש בגופו של העובר כדי להתמודד עם רמות הסוכר הגבוהות שמתקבלות מהמטופלת:
 5. טיפול בפחד של העובר מרמה אופטימלית של אינסולין.
 6. כאב שבאהבה + השוואת תדרים + ביצוע התאמה אנרגטית – בין העובר לגלוקוז, בין העובר לאינסולין
 7. להפעיל משאבות על העובר עד לרמה אופטימלית של אינסולין.
 8. להפעיל נקזים על הרקמות עד לרמה אופטימלית של אינסולין.
 9. לבדוק % הרמה האופטימלית של אינסולין אצל העובר (0%=חוסר איזון מוחלט / 100%=איזון מוחלט מלאה)
 10. אם פחות מ100%:
 11. להעלות את % הרמה האופטימלית  של האינסולין אצל העובר.
 12. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית של האינסולין אצל העובר.
 13. אם % הרמה האופטימלית של האינסולין אצל העובר לא חזרה ל100%:
 14. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 15. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 16. אם % הרמה האופטימלית של האינסולין אצל העובר לא חזרה ל100% – ניתן:
 17. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של גלוקוז אצל העובר מגיעה ל100%.
 3. גדילת יתר של העובר
 4. טיפול בפחד של העובר להיות בגודל האופטימלי שלו.
 5. להפעיל משאבות על העובר להיות בגודל האופטימלי שלו.
 6. להפעיל נקזים על הרקמות להיות בגודל האופטימלי שלו.
 7. לבדוק % הרמה האופטימלית של העובר להיות בגודל האופטימלי שלו (0%=חוסר איזון מוחלט / 100%=איזון מוחלט מלאה)
 8. אם פחות מ100%:
 9. להעלות את % הרמה האופטימלית  של העובר להיות בגודל האופטימלי שלו.
 10. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית של העובר להיות בגודל האופטימלי שלו.
 11. אם % הרמה האופטימלית של העובר להיות בגודל האופטימלי שלו לא חזרה ל100%:
 12. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 13. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 14. אם % הרמה האופטימלית של העובר להיות בגודל האופטימלי שלו לא חזרה ל100% – ניתן:
 15. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של הגודל של העובר מגיעה ל100%.
 3. שינויים מטבוליים אצל העובר
 4. להוריד מהספריה הקוסמית את השינויים המטבוליים שנגרמו לעובר של מהמטופלת כתוצאה מעודף האינסולין ולחמסס עליהם.

טיפול – הקלה על התמודדות של המטופלת עם איזון הסוכרת ההריונית:

הסבר: כשמתגלה סוכרת הריונית על המטופלת "לעשות את העבודה של הלבלב" בעצמה ולאזן את רמת הסוכרים בגופה.

 1. בשלב ראשוני האיזון יתבצע באמצעות דיאטה ובמידה ועדיין רמות הסוכר בגופה לא מתאזנות האיזון יתבצע באמצעות מתן תרופתי (זריקת אינסולין או מתן פומי).
 2. נסייע למטופלת לבצע את האיזון – יש לבחור את הטיפול הרלוונטי לפי סוג האיזון אותו מבצעת המטופלת.

הטיפול:

 1. איזון באמצעות דיאטה
 2. טיפול בפחדים של המטופלת: בפחד לוותר על סוכרים ופחמימות, בפחד להצליח/להיכשל/להתמיד בדיאטה של הסוכרת ההריונית, בפחד לשמור בעצמה על רמות סוכרים מאוזנות, בפחד מהגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם).
 3. כאב שבאהבה + השוואת תדרים + ביצוע התאמה אנרגטית – בין המטופלת לסוכרת ההריונית, בין המטופלת לביצוע איזון לסוכרת ההריונית שלה באמצעות דיאטה, בין המטופלת לדיאטה, בין המטופלת לסוכרים והפחמימות, בין המטופלת לגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם), בין העובר לסוכרת ההריונית, בין העובר לסוכרים ולפחמימות.
 4. חמסה על: הצלחת המטופלת לאזן את הסוכרים בגופה באמצעות דיאטה, כוח הרצון של המטופלת להצליח בדיאטה, יכולת העמידה של המטופלת לעמוד בפיתויים, תגובה מאוזנת של הלבלב לארוחות במסגרת הדיאטה, ההמטומה שנוצרת כתוצאה מהדקירות של הגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם)
 5. בקשה אנרגטית: להצלחת האיזון של הסוכרת ההריונית באמצעות הדיאטה, לתגובה מאוזנת של הלבלב במסגרת הדיאטה, למניעת השפעות הסוכרת ההריונית על ההריון, המטופלת והעובר.
 6. קידוד והתמרה לספריה הקוסמית של הסעיף "איזון באמצעות דיאטה" ß הפעלת ענן טיפולי שיתן את הטיפול הנ"ל למטופלת בכל פעם שיש צורך (יש לשאול כל כמה זמן יש לתת את הטיפול ולהפעיל את הענן בהתאם).
 7. איזון באמצעות זריקות אינסולין
 8. טיפול בפחדים של המטופלת: בפחד לוותר על סוכרים ופחמימות, בפחד להצליח/להיכשל/להתמיד באיזון של הסוכרת ההריונית באמצעות זריקות אינסולין, בפחד מהגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם), בפחד מזריקות האינסולין, בפחד להזריק לעצמה אינסולין, בפחד מהאינסולין.
 9. כאב שבאהבה + השוואת תדרים + ביצוע התאמה אנרגטית – בין המטופלת לסוכרת ההריונית, בין המטופלת לביצוע איזון לסוכרת ההריונית שלה באמצעות זריקות אינסולין, בין המטופלת לזריקות האינסולין, בין המטופלת לסוכרים והפחמימות, בין המטופלת לגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם), בין המטופלת לאינסולין, בין העובר לסוכרת ההריונית, בין העובר לסוכרים ולפחמימות.
 10. חמסה על: הצלחת המטופלת לאזן את הסוכרים בגופה באמצעות זריקות האינסולין, יכולת ההתמודדות של המטופלת עם זריקות האינסולין, יכולת ההתמדה של המטופלת עם זריקות האינסולין, איזון תגובת הלבלב לארוחות במסגרת האיזון באמצעות זריקות האינסולין, ההמטומה שנוצרת כתוצאה מהדקירות של הגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם) ומהדקירות של זריקות האינסולין,
 11. בקשה אנרגטית: להצלחת האיזון של הסוכרת ההריונית באמצעות זריקות האינסולין, לתגובה מאוזנת של הלבלב לסוכרים/פחמימות, למניעת השפעות הסוכרת ההריונית על ההריון, המטופלת והעובר.
 12. קידוד והתמרה לספריה הקוסמית של הסעיף "איזון באמצעות זריקות אינסולין" ß הפעלת ענן טיפולי שיתן את הטיפול הנ"ל למטופלת בכל פעם שיש צורך (יש לשאול כל כמה זמן יש לתת את הטיפול ולהפעיל את הענן בהתאם).
 13. איזון בצורה פומית
 14. טיפול בפחדים של המטופלת: בפחד לוותר על סוכרים ופחמימות, בפחד להצליח/להיכשל/להתמיד באיזון של הסוכרת ההריונית בצורה פומית, בפחד מהגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם), בפחד מהתרופה (Glyburide / Metformin).
 15. כאב שבאהבה + השוואת תדרים + ביצוע התאמה אנרגטית – בין המטופלת לסוכרת ההריונית, בין המטופלת לביצוע איזון לסוכרת ההריונית שלה בצורה פומית, בין המטופלת לתרופה (Glyburide / Metformin), בין המטופלת לסוכרים והפחמימות, בין המטופלת לגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם), בין המטופלת לאינסולין, בין העובר לסוכרת ההריונית, בין העובר לסוכרים ולפחמימות.
 16. חמסה על: הצלחת המטופלת לאזן את הסוכרים בגופה בצורה פומית, יכולת ההתמודדות של המטופלת עם התרופה (Glyburide / Metformin), יכולת ההתמדה של המטופלת עם התרופה (Glyburide / Metformin), איזון תגובת הלבלב לארוחות במסגרת האיזון בצורה פומית, ההמטומה שנוצרת כתוצאה מהדקירות של הגלוקומטר (המכשיר שמודד את רמת הסוכרים בדם)
 17. בקשה אנרגטית: להצלחת האיזון של הסוכרת ההריונית בצורה פומית, לתגובה מאוזנת של הלבלב לסוכרים/פחמימות, למניעת השפעות הסוכרת ההריונית על ההריון, המטופלת והעובר.
 18. קידוד והתמרה לספריה הקוסמית של הסעיף "איזון בצורה פומית" ß הפעלת ענן טיפולי שיתן את הטיפול הנ"ל למטופלת בכל פעם שיש צורך (יש לשאול כל כמה זמן יש לתת את הטיפול ולהפעיל את הענן בהתאם).

טיפול בגורמי הסיכון לסוכרת הריונית

הסבר: נטפל בגורמי הסיכון לסוכרת הריונית כדי לטפל בסוכרת ההריונית של המטופלת וכדי לנקות את המחלה מהעובר, מהשושלת העתידית של המטופלת ומהגלגולים הבאים שלה.

הטיפול:

 1. עפעוף-טיפול וחמסה על גורמי הסיכון לסוכרת הריונית: סוכרת הריונית בעבר, היסטוריה משפחתית של סוכרת, הפלות בעבר, השמנת יתר, עובר מקרוזומלי בעבר.
 2. מאחר שמקורה של סוכרת הריונית הוא גם גנטי יש למצוא את איש הקצה בשושלת המשפחתית שאחראי לסוכרת ההריונית ß "חמסה" + לנקות את השושלת המשפחתית מאיש הקצה עד למטופלת והעובר (כולל).

טיפול בהשפעות הסוכרת ההריונית על המטופלת והעובר:

הסבר: לסוכרת הריונית יש השפעות על המטופלת, מהלך ההריון והעובר. לכן ניתן למטופלת טיפול מניעתי כדי שהשפעות אלו לא יקרו. ובמקביל במידה שהן אכן קרו נטפל בהן.

הטיפול:

 1. השפעה על קצב גדילת העובר
 2. טיפול בפחד של העובר לגדול בקצב תקין האופטימלי עבורו.
 3. להפעיל משאבות על העובר לגדול בקצב תקין האופטימלי עבורו.
 4. להפעיל נקזים על העובר לגדול בקצב תקין האופטימלי עבורו.
 5. לבדוק % הרמה האופטימלית של קצב הגדילה של העובר (0%=חוסר איזון מוחלט / 100%=איזון מוחלט מלאה)
 6. אם פחות מ100%:
 7. להעלות את % הרמה האופטימלית  של קצב הגדילה של העובר.
 8. לבדוק שוב % הרמה האופטימלית של קצב הגדילה של העובר.
 9. אם % הרמה האופטימלית של קצב הגדילה של העובר לא חזרה ל100%:
 10. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת את הסיבה לכך ולטפל בהתאם.
 11. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 12. אם % הרמה האופטימלית של קצב הגדילה של העובר לא חזרה ל100% – ניתן:
 13. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של קצב הגדילה של העובר מגיעה ל100%.
 3. מקרוזומיה (עובר גדול יחסית)
 4. טיפול בפחד של העובר להיות בגודל האופטימלי עבורו ולגילו, בפחד של העובר להיות קטן.
 5. בקשה אנרגטית שגודל העובר יהיה מותאם לרמה האופטימלית עבורו ולגילו.
 6. לבדוק % הרמה האופטימלית של גודל העובר (0%=חוסר איזון מוחלט / 100%=איזון מלא)
 7. אם פחות מ100%:
 8. לבדוק עם פנפט”ה ואאמג”ת מה מונע מהעובר להיות בגודל האופטימלי עבורו ולגילו ולטפל בהתאם.
 9. לחזור על התהליך הזה עד שפנפט”ה ו/או אאמג”ת לא מעפעפים יותר.
 10. אם % הרמה האופטימלית של גודל העובר לא חזרה ל100% – ניתן:
 11. לגשת לספרים כדי לחפש את הסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולטפל בהן בהתאם.

או —

 1. להוריד מהספריה הקוסמית את קודי הטיפול לסיבות שמונעות מהרמה האופטימלית לחזור ל100% ולחמסס עליהן.
 2. לחזור על השלבים בסעיף זה עד ש% הרמה האופטימלית של גודל העובר מגיעה ל100%.
 3. סיבוכים בהריון ובלידה:
 4. חמסה על: ריבוי מי שפיר, רעלת הריון, כליאת כתפיים של העובר בתעלת הלידה, ניתוח קיסרי, לידה מוקדמת, יילוד מוקדם (זירוז מכוון של הלידה בשבוע 38) והפלות
 5. סיבוכים אצל המטופלת:
 6. חמסה על: יתר לחץ דם, דלקות שתן חוזרות, התפתחות סוכרת סוג2 בעתיד.
 7. סיבוכים אצל העובר:
 8. חמסה על: התפתחות מומים עובריים (היפוקלצמיה, היפוגליקמיה, היפרבילירובינמיה, היפומגנזמיה, קרדיומיופתיה, אריתרוציטוזיס, מומים של מערכת העצבים, מומי כליה, מערכת העיכול ומומי שלד), כשל נשימתי של העובר, האטה בהתפתחות סורפקטנט,
 9. סיבוכים אצל היילוד:
 10. חמסה על: נטייה להשמנה, עיכוב התפתחותי מוטורי, הפרעות קשב וריכוז.

השלמות – כלים נוספים:

הטיפול: יתכן ויש צורך "לתגבר" את הטיפול באמצעות כלים נוספים. יש לעפעף על הרשימה ולתת את הטיפול למטופלת בהתאם:

מתן חומרים אנרגטיים – מתן אינסולין אנרגטי, מתן GLYBURIDE  או METFORMIN אנרגטיים, מתן המטומטה לטיפול בהמטומות/בצקות כתוצאה מהזריקות.

יצירת ענן אנרגטי – שימוש בענן אנרגטי כדי לסייע למטופלת לאזן את הסוכרת ההריונית – הענן יכול להכיל את החומרים שחסרים למטופלת כתוצאה מהסוכרת ההריונית, יכול לבצע איזון כדי להביא את המטופלת לכמות האופטימליות של האיברים והתפקודים שנפגעים כתוצאה מהסוכרת ההריונית.

יצירת כפתור הפעלה – קידוד והתמרה לספריה הקוסמית של הטיפול שניתן למטופלת וליצור כפתור הפעלה כדי לתת למטופלת את הטיפול בכל פעם מחדש.

מדיטצית אור לבן – שימוש במדיטצית אור לבן כדי לסייע למטופלת באיזון הסוכרת ההריונית, כדי לנקות את הטראומות והפחדים מהתאים בגופה.

צינור ניקוז – להשתמש בצינוק ניקוז כדי לנקז את רמות הסוכרים/פחמימות המיותרות: מגופה של המטופלת והעובר, מהלבלב של המטופלת.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן