תפריט

עבודות בוגרים: טיפול ביואורגונומי בטראומה מינית – עופרה ביטון

טראומה מינית היא קשה במיוחד משום שלהבדיל מאירועים טראומתיים אחרים, בהם הנפגעים
חווים לכידות קבוצתית, וזוכים לתמיכה הדדית ואהדה ציבורית, טראומה מינית נחווית בבידוד ובסוד.
בתוך כך, היא מעוררת ביתר שאת תחושות של אשמה, בושה ובדידות. בעצם הפניה לטיפול, נפרץ קשר השתיקה, ומתאפשרת הזדמנות להפחתת תחושות אלה.
יתרה מזאת, יצירת מרחב בטוח ותומך עבור הנפגע/ת במסגרת טיפולית, מאפשרת בנייה של תחושת
שייכות, וחוויות של הזדהות ותמיכה.
ׁ(מתוך מרכז לטם מרכז לטיפול טראומה מינית מרכז רפואי סוראסקי)

טיפול ביואורגונומי בנפגעות טראומה מינית
• האם נכון לי לטפל כן\לא
• האם מותר לי לבדוק כן\לא
• האם מותר לי לטפל כן\לא
• באיזה מידה המטופל רוצה להבריא באחוזים
• נבקש מהמטופל – מצב משפחתי ושמות בני משפחה דרגה ראשונה מידע זה לצורך כאב שבאהבה וניתוק תלות
• נבדוק שדות אנרגיה למטפל ולמטופל ונטפל בהתאם
• נטפל בהפרעות אנרגטיות טיפול במקור חיים ראשוני פעם אחת למטופל ולמשלים שלו
• נאתר טראומות בציר זמן לפי תלונת המטופל ונספור רמת הטראומה עצם הספירה-טיפול
• במקרה של טראומה מינית הטיפול יהיה כמו בטראומה רגילה, אבל נבקש שזה שגרם לטראומה יתיצב ויהיה נוכח בזמן עירבול הטראומה.
• נאתר צלקת במוח המטופל. טיפול צלקת- חמסה.
נחפש בצקת, לא תמיד תהיה ואם כן -חמסה ונבקש מהנקזים לעמוד בשורה. נקז לא תקין יעפעף והטיפול יהיה באמצעות חמסה
• נחפש את הגילגול שבו נוצרה הטראומה לראשונה -נחמסס
• נטפל בצלקת בצקת ונקזים במוחו של המטופל
• נטפל בשושלת האורך של המטופל -אבא, אמא, משלים, גלגול. נמצא את האדם קצה שמשפיע על המטופל- חמסה על הטראומה, כאב שבאהבה עם המטופל וניתוק תלות אנרגטית ביניהם.
• נאתר צלקת שזוכרת את הקשר עם אותו אדם קצה- נחמסס בצקת ונקזים
• נאתר תלות אנרגטית שמשפיעה על המטופל במשפחה הגרעינית,העכשווית, חמולה ובמעגלים שאינם בני משפחה וננתק תלות. בצקת צלקת ונקזים יטופלו במוחו של המטופל
• בנוסף יש לעפעף על פחדים הקשורים לטראומה מינית כגון :
הפחד שיהרגו אותי אם אספר,
פחד מכאב ,
פחד מזיקפה,
פחד מהחוויה האורגסטית של התוקף,
האם קיים פחד מהמשך החיים
• אחרי שנטפל בטראומה בציר זמן, נבקש לאתר אנשים בשושלת האורך של המטופל אאמ"ג ונטפל בטראומות שלהם שעברו למטופל וכן בשושלת הרוחב של המטופל
• נאתר צלקת בצקת ונקזים גם אצל המטופל וגם באנשי הקצה שעלו, יש לטפל בכאב שבאהבה בהתאם לצורך
• כמו כן אפשר יהיה לתת למטופל הרגעה במידת הצורך על ידי מיאלין או אינפוזיה לפי הצורך שיעלה
• אפשר לבדוק כמות נדרשת ע"י מד באחוזים -מיאלין ריגשי ואו פיסי
• נבדוק את הצ'קרות והמרידיאנים של המטופל ונטפל במה שנחסם. בדרך כלל מרידיאן המין יהיה חסום ומערכת העיניים הרביה ומערכת השתן
• נעפעף על הגורמים לחסימה, נעפעף על המרידיאן החסום ועל המשלים של המרידיאן, נבקש שהטיפול יעשה בשעות השיא של המרידיאן הספציפי וכן נחמסס על הצ'קרות החסומות
• אפשר להעזר בקו ההרה כדי לראות תמונת מצב נוספת
• אפשר לשאול את האדם שאלות כמו – מה קרה בגיל הזה. צריך לזכור שמדובר בטראומה מינית ולכן יש להיות עדינים, אין ללחוץ
• יש לשאול את המטופל אם יש נושאים נוספים שירצה לטפל
• יתכן ויהיו פחדים כתוצאה משנית לטראומה.
• במקרה של פחדים אפשר לטפל בעירבול מחשבות, טיפול זה יעיל במיוחד היות והמטופל לא חייב לשתף את המטפל במחשבה
• יש לבדוק האם קיים נדר, הבטחה ,הסכם שתיקה, ועוד ואם כן לטפל בהתאם
• ניתן להנחות את המטופל במדיטצית סליחה ושליחה, שיכולה להיות מאוד מועילה במקרים של טראומה מינית
• אם יש למטופל פחדים אפשר לטפל בקוד נוגד פחדים ואם קיים פחד מלדבר על הנושא קוד פתיחת סוד או קוד התמודדות עם פחדים

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן